Persoonlijke aandacht bij de uitvaart - uitvaartverzorgingfriesland.nl

‘In útfeart is, krekt as mei de berte fan in nij libben, in yngrypend barren. Ik fyn dat sawol de neibesteanden as de oerleden persoan hjirby de folledige oandacht fertsjinje. Sa doch ik bygelyks mar ien útfeart tagelyk sadat ik net hoech te sizzen dat ik in middei efkes gjin tiid ha’, vertelt Iepie Lindeboom-Hospes. ‘It klinkt miskien hiel logysk, mar lang net eltse ûndernimmer wurket op dy manier’, vertelt ze. Iepie wil er echt zijn voor de nabestaanden als ze voor hun de uitvaart regelt. Als er zich in dezelfde week  nog een uitvaart meld, dan heeft Iepie een vervanger achter de hand. ‘Minsken kinne dan terjochte by Ina Brinkman- la Roi. Sy hat ferskate útfearten foar my dien en ik wit dat minsken by har yn goede hannen binne’.

‘Door op tijd de uitvaart te regelen, kunnen de nabestaanden op een waardige manier afscheid nemen van hun naaste.’

Voorzorg gesprekken
Een van de manieren waarop Iepie persoonlijke aandacht geeft is de mogelijkheid tot een voorzorggesprek. Zo’n gesprek vindt bijvoorbeeld plaats in het laatste stadium bij ziekte of al eerder, zodat de uitvaart goed geregeld wordt. Iepie komt dan bij mensen  thuis langs om te luisteren naar hun wensen. Ze vertelt vervolgens wat er mogelijk is, zodat men daar zelf een keus uit kan maken. Zaken die aan bod komen zijn onder andere de laatste zorg voor de overledene, het opbaren, de rouwkaart, bloemen, een thema, de locatie en de rouwplechtigheid. Ook de kosten voor de uitvaart komen dan aan bod.

Door op tijd de uitvaart te regelen, kunnen de nabestaanden op een waardige manier afscheid nemen van hun naaste. Want ook na het overlijden is het belangrijk dat je met een gerust hart kunt terug kijken op deze emotionele gebeurtenis.

NuNazorg
Naast een voorzorggesprek hebben nabestaanden waarvoor Iepie de uitvaart regelt tot een jaar na het overlijden van hun dierbare recht op gratis, professionele nazorg. Via NuNazorg wordt aan de hand van ieders persoonlijke navraag gekeken waar behoefte aan is. Van vragen als ‘ Is het normaal wat ik nu ervaar?’ tot aan hulp bij de financiën en een terugkijk op de uitvaart. ‘In útfeart regelje is in hektische perioade. Mar wat dêrnei komt is net minder wichtich. Dêrom bied ik minsken dizze wichtiche neisoarch fergees oan’.

‘In útfeart regelje is in hektische perioade. Mar wat dêrnei komt is net minder wichtich.’

Wensen voor mijn uitvaart
Omdat niet iedereen zijn wensen heeft vastgelegd voor als je overlijdt is het boekje ‘Wensen voor mijn uitvaart’. In dit handzame boekje kun je op een laagdrempelige manier je persoonlijke wensen voor jouw uitvaart op papier zetten. Door aan jouw naasten te laten weten dat je dit boekje hebt ingevuld en waar je het bewaard, weten zij hoe zij jouw laatste wensen in vervulling kunnen laten gaan. Het boekje is gratis verkrijgbaar via Iepie Lindeboom-Hospes.

Het boekje is via deze website aan te vragen.