Wensen voor mijn uitvaart van Iepie Lindeboom - Hospes

Wensen voor mijn uitvaart

Het gratis boekje “Wensen voor mijn uitvaart” kan tijdens de voorbereiding van een afscheid houvast bieden om na te denken over het afscheid. Alle praktische kanten komen aan bod en zet u op papier. Dit geeft nabestaanden een gevoel van rust en de mogelijkheid om aan uw wensen gehoor te geven.

Samen met u  regel ik de uitvaart zoals u dat wenst. U maakt zelf keuze uit de mogelijkheden die ik u aanreik.

Het wensenboekje kan op de computer ingevuld worden. Sla deze op op eigen computer zodat u deze altijd bij de hand heeft.